ONDERZOEK VOOR GEMEENTEN

WAARSTAATJEGEMEENTE

Menu

Vernieuwde burgerpeiling Waarstaatjegemeente.nl


Vanaf 2014 wordt een nieuwe standaard voor het burgeronderzoek gehanteerd. Zo wordt het voor gemeenten nog interessanter om hun prestaties op verschillende thema's te zien en zichzelf te vergelijken met andere gemeenten.   

Wat er precies verandert door de nieuwe standaard voor het burgeronderzoek, wordt hieronder toegelicht.

Voordelen van het vernieuwde burgeronderzoek voor gemeenten 
Het burgeronderzoek van Waarstaatjegemeente.nl geeft gemeenten inzicht in de oordelen van hun inwoners. Voor 2014 werd dit gedaan aan de hand van vijf zogenaamde burgerrollen. Op dit moment wordt echter een nieuwe standaard gehanteerd die uit gaat van maatschappelijke thema's: 
- woon- en leefklimaat
- welzijn en zorg
- dienstverlening
- relatie tussen inwoners en bestuur

Klik op de factsheet van KING met meer informatie over de burgerpeiling.

Van burgerrollen naar thema's 
De wereld van gemeenten is in beweging. Steeds meer groeit het besef dat gemeenten moeten aansluiten bij wat er buiten het gemeentehuis gebeurt. Inwoners stellen andere eisen en samenwerken met partners wordt steeds vanzelfsprekender. Het vernieuwde onderzoek sluit beter aan bij de ontwikkelingen waar gemeenten mee te maken hebben. De maatschappelijke thema's komen overeen met belangrijke thema's voor gemeentelijk beleid en bijvoorbeeld de begroting. 

Vergelijken en verbeteren 
Net als bij de burgerrollen, zal ook de nieuwe standaard zorgen voor eenvoudig te vergelijken resultaten tussen gemeenten. Zo kunnen gemeenten leren van elkaar en hoeven ze niet telkens opnieuw het wiel uit te vinden. Bovendien staat het vernieuwde burgeronderzoek niet meer op zichzelf binnen Waarstaatjegemeente.nl. De resultaten zullen ook vergelijkbaar zijn met andere instrumenten van het platform. Zo kunnen gemeenten nog meer sturingsinformatie ophalen. 

Ondersteuning door KING 
Het Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten (KING) vindt het belangrijk dat zoveel mogelijk gemeenten hun resultaten aanleveren op Waarstaatjegemeente.nl. Dit maakt namelijk optimaal vergelijken met andere gemeenten mogelijk. Daarom zal KING gemeenten ook blijven ondersteunen bij de vernieuwing van het burgeronderzoek. Ook bij het interpreteren van de resultaten en het vergelijken met eerdere gegevens, zal KING gemeenten faciliteren en ondersteunen. 

Onderzoeksbureau Flycatcher 
Onderzoeksbureau Flycatcher is door het Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten (KING) opgenomen in een selecte lijst van aanbieders voor de uitvoering van burger- en ondernemerspeilingen ten behoeve van Waarstaatjegemeente.nl. We hebben ruime ervaring met zowel de uitvoering van basistrajecten, als met uitgebreidere trajecten waarbij gemeenten eigen vragen toevoegen, een rapportage op maat willen en analyses laten uitvoeren.  

Meer weten? 
Als u direct meer wilt weten over Waarstaatjegemeente, klik dan hier of neem contact op drs. Pleun Aardening via 043-3262992 of via aardening[-noSpam-@-noSpam-]flycatcher.nl.


Gepost door Drs. P. Aardening (Pleun) op 1-1-2015

Terug naar lijst

Waar staat je gemeente

Waarstaatjegemeente.nl is een initiatief van VNG Realisatie.

Externe links© Flycatcher Internet Research

Interne links

Contact

Flycatcher Internet Research B.V.
La Fortezza
Avenue Céramique 1
6221 KV Maastricht

Postbus 380
6200 AJ Maastricht

+31 (0)43 326 29 92
info@flycatcher.eu
www.flycatcher.eu

Sluit

Deze website maakt gebruikt van cookies voor de analyse van websitebezoek (Google Analytics).