ONDERZOEK VOOR GEMEENTEN

WAARSTAATJEGEMEENTE

Menu

Gemeente Barendrecht scoort nog steeds hoog

In het voorjaar van 2015 heeft, voor de derde keer op rij, het tweejaarlijkse Barendrechtse Barometer onderzoek plaatsgevonden in samenwerking met Onderzoeksbureau Flycatcher. Evenals in 2013 scoort Barendrecht in vergelijking op het merendeel van de onderzochte aspecten hoger dan andere gemeenten. Zo blijkt 85% van de inwoners tevreden over zorgvoorzieningen, 80% tevreden over sportvoorzieningen en wordt voor dienstverlening het cijfer 7,1 gegeven. 


Reactie van de burgemeester
Burgemeester Van Belzen: "De Barometer cijfers zien we als een opsteker, maar we blijven ons onverminderd inzetten voor het behoud van goede resultaten. De huidige resultaten zijn dan ook geen reden om achterover te leunen. We blijven ons inspannen om de dienstverlening voor onze inwoners en partners te verbeteren."

Hij vervolgt: "We willen graag dat Barendrecht een gemeente blijft waar het prettig wonen is. Hieraan leveren naast de gemeente vooral ook de inwoners zelf een belangrijke bijdrage. De gemeente zet zich blijvend in op gebieden die voor inwoners belangrijk zijn. Hierbij doen we ook een beroep op de inwoners zelf, zodat we samen blijven werken aan een sterk Barendrecht."  

Meer resultaten zijn terug te vinden in het persbericht van de Gemeente Barendrecht en op het dashboard van Waarstaatjegemeente.nl.


Achtergrond Barometer
Vanaf 2011 neemt de gemeente Barendrecht deel aan de Waarstaatjegemeente.nl benchmark die wordt beheerd door het kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten (KING). Waarstaatjegemeente.nl maakt voor de burgerpeiling gebruik van een standaard vragenlijst. De vragen in de standaard vragenlijst zijn gegroepeerd rond de thema's: woon- en leefomgeving, relatie burger-gemeente, gemeentelijke dienstverlening, zorg en welzijn.
Voor het Barendrechtse Barometer onderzoek 2015 is daarnaast gebruik gemaakt van een aanvullende vragenlijst. De aanvullende vragen hebben betrekking tot de politieposten, veiligheid, geluidsoverlast, sport, culturele voorzieningen, de balans tussen groen/open gebied en bebouwing, en burgerparticipatie.

Gepost door Drs. P. Aardening (Pleun) op 3-2-2016

Terug naar lijst

Waar staat je gemeente

Waarstaatjegemeente.nl is een initiatief van VNG Realisatie.

Externe links© Flycatcher Internet Research

Interne links

Contact

Flycatcher Internet Research B.V.
La Fortezza
Avenue Céramique 1
6221 KV Maastricht

Postbus 380
6200 AJ Maastricht

+31 (0)43 326 29 92
info@flycatcher.eu
www.flycatcher.eu

Sluit

Deze website maakt gebruikt van cookies voor de analyse van websitebezoek (Google Analytics).