ONDERZOEK VOOR GEMEENTEN

WAARSTAATJEGEMEENTE

Menu

Burgerpeiling

Zijn uw inwoners tevreden over hun woon- en leefomgeving en wat vinden ze belangrijk? Hoe beoordelen zij het gemeentelijk bestuur? Zijn er verschillen in de beoordeling per kern of wijk?

Zomaar een aantal vragen waar u als gemeente antwoord op kunt krijgen door het uitvoeren van de Burgerpeiling. De Burgerpeiling is een gevalideerde standaard voor burgeronderzoek waarmee de mening en de betrokkenheid van uw inwoners gemeten wordt. Specifieke aandacht is er voor de mate waarin de gemeente slaagt aan te sluiten bij de leefwereld van burgers. De Burgerpeiling heeft betrekking op vier maatschappelijke thema’s:

    - leefklimaat (incl. veiligheid);
    - gemeentelijke dienstverlening;
    - relatie tussen inwoners en de gemeente;
    - welzijn en zorg (incl. gezondheid).

De basisvragenlijst voor de Burgerpeiling is hier in te zien.

De basisvragenlijst kan worden uitgebreid met vragen over 'Samenredzaamheid’, 'Hostmanship’ en 'Tevredenheid met het leven'. De module 'Samenredzaamheid’ is een verdieping op het thema 'Welzijn en zorg’ en 'Leefklimaat’ en is bedoeld om de sociale verbanden en zorgrelaties op kern- en wijkniveau verder uit te diepen. Met 'Hostmanship’ wordt ook wel 'Dienstverlening met de menselijke maat’ bedoeld; mensen het gevoel geven dat ze welkom zijn, een goed gesprek, gehoord worden etc. We spreken hier over de “zachte” kant van dienstverlening. In deze module komen diverse aspecten van hostmanship aan bod. Deze module is een verdieping op het thema 'Gemeentelijke Dienstverlening’. Ten slotte is de module 'Tevredenheid met het leven' een verdieping waarin de mate van tevredenheid met het leven wordt gemeten om vast te stellen hoe gelukkig de inwoners zich voelen. Naast de basisvragenlijst en optionele aanvullende modules is het mogelijk om eigen vragen toe te voegen. Flycatcher adviseert u hierbij en ondersteunt u in het formuleren van deze vragen.

Resultaten op Waarstaatjegemeente.nl
De resultaten van de Burgerpeiling worden gepubliceerd op Waarstaatjegemeente.nl. Dit dashboard is een initiatief van VNG Realisatie en ontwikkeld voor gemeentelijke bestuurders en professionals. Het dashboard biedt gemeenten handvatten om hun prestaties te vergelijken en te verbeteren op verschillende maatschappelijke thema's, zoals woon- en leefklimaat, veiligheid, duurzaamheid en lokale economie.

In de handleiding Waarstaatjegemeente.nl vindt u informatie over Waarstaatjegemeente.nl die u als deelnemer/uitvoerder dient te weten. Er wordt ingegaan op de inhoud, de uitvoering, de voorwaarden en de organisatie van Waarstaatjegemeente.nl. Deze standaard dient ook als protocol. Klik hier om de handleiding Waarstaatjegemeente.nl in te zien.

Waar staat je gemeente

Waarstaatjegemeente.nl is een initiatief van VNG Realisatie.

Externe links© Flycatcher Internet Research

Interne links

Contact

Flycatcher Internet Research B.V.
La Fortezza
Avenue Céramique 1
6221 KV Maastricht

Postbus 380
6200 AJ Maastricht

+31 (0)43 326 29 92
info[-noSpam-@-noSpam-]flycatcher.nl
www.flycatcher.eu

Sluit

Deze website maakt gebruikt van cookies voor de analyse van websitebezoek (Google Analytics).