ONDERZOEK VOOR GEMEENTEN

WAARSTAATJEGEMEENTE

Menu

Ondernemerspeiling

Om een stimulerend economisch beleid te ontwikkelen, dat aansluit bij de behoeften van lokale ondernemers, is het van belang dat u weet hoe ondernemers het gemeentebeleid en de dienstverlening ervaren. De Ondernemerspeiling van VNG Realisatie helpt daarbij.

De Ondernemerspeiling is erop gericht om snel en effectief te achterhalen waar de prioriteiten van uw ondernemers liggen. Het is een eenvoudige en efficiënte methodiek met een basisvragenlijst die afgenomen wordt onder uw ondernemers. Met de resultaten krijgt u inzicht in de tevredenheid van ondernemers over het functioneren van de gemeente op vijf onderwerpen:

    - (digitale) dienstverlening;
    - lokale regel- en lastendruk;
    - de relatie ondernemer-gemeente;
    - economisch beleid;
    - vestigingsklimaat.

De basisvragenlijst voor de Ondernemerspeiling is hier in te zien.

Naast de basisvragenlijst heeft u nu ook de mogelijkheid om te kiezen voor twee aanvullende modules over 'Vergunningverlening’ en 'Dienstverlening met de menselijke maat’. Met deze laatste wordt ingegaan op de 'zachte’ kant van dienstverlening en wordt ook wel 'Hostmanship’ genoemd. Tevens kunnen er vragen op maat worden toegevoegd. Flycatcher heeft een ruime ervaring in het uitvoeren van de onderzoeken van VNG Realisatie en denkt hierbij dan ook graag met u mee.

Resultaten op Waarstaatjegemeente.nl
De resultaten van de Ondernemerspeiling worden gepubliceerd op Waarstaatjegemeente.nl. Dit dashboard is een initiatief van VNG Realisatie en ontwikkeld voor gemeentelijke bestuurders en professionals. Het dashboard biedt gemeenten handvatten om hun prestaties te vergelijken en te verbeteren op verschillende maatschappelijke thema's, zoals woon- en leefklimaat, veiligheid, duurzaamheid en lokale economie.

In de handleiding Waarstaatjegemeente.nl vindt u informatie over Waarstaatjegemeente.nl die u als deelnemer/uitvoerder dient te weten. Er wordt ingegaan op de inhoud, de uitvoering, de voorwaarden en de organisatie van Waarstaatjegemeente.nl. Deze standaard dient ook als protocol. Klik hier om de handleiding Waarstaatjegemeente.nl in te zien.

Waar staat je gemeente

Waarstaatjegemeente.nl is een initiatief van VNG Realisatie.

Externe links© Flycatcher Internet Research

Interne links

Contact

Flycatcher Internet Research B.V.
La Fortezza
Avenue Céramique 1
6221 KV Maastricht

Postbus 380
6200 AJ Maastricht

+31 (0)43 326 29 92
info[-noSpam-@-noSpam-]flycatcher.nl
www.flycatcher.eu

Sluit

Deze website maakt gebruikt van cookies voor de analyse van websitebezoek (Google Analytics).