ONDERZOEK VOOR GEMEENTEN

WAARSTAATJEGEMEENTE

Menu

Burgerpeiling: (bijna) uitsluitend digitaal deelnameEind 2021 heeft Flycatcher voor de zevende keer de burgerpeiling voor gemeente Beek uitgevoerd. Naast de stuurinformatie en benchmarkvergelijking die de standaardvragenlijst en de aanvullende module Dienstverlening met de menselijke maat van Waarstaatjegemeente.nl mogelijk maken, heeft Beek ook eigen aanvullende vragen gesteld aan haar inwoners. Zo zijn er vragen gesteld over overlast, communicatie en digitale dienstverlening, voorzieningen, promotie van de gemeente, minima en schulden, jeugdhulp, wonen in de gemeente en sport en bewegen. Op basis van de resultaten en verdiepende analyses verbetert de gemeente Beek haar dienstverlening aan inwoners steeds verder en monitort zij ook de veranderingen hierin.

Voorgaande jaren ontvingen inwoners een uitnodigingsbrief en een vragenlijst waarmee inwoners zelf konden kiezen voor digitale of schriftelijke deelname. Omdat steeds meer inwonerstoegang tot internet hebben en omdat ze bij gemeente Beek ernaar streven zo weinig mogelijk papier te verspillen in het kader van milieuvriendelijkheid, is bij de meting van 2021 besloten om de geselecteerde inwoners niet meer de schriftelijke vragenlijst, maar alleen de uitnodiging per post te sturen. In de brief stond een link met een, voor elke respondent unieke, code waarmee men bij de online vragenlijst terecht kwam. De inwoners die de vragenlijst toch liever op papier wilden invullen, hadden alsnog de mogelijkheid een schriftelijke vragenlijst aan te vragen.

Na drie weken veldwerkperiode hebben in totaal bijna 500 respondenten aan het onderzoek deelgenomen, en dit zonder het versturen van een herinnering. Van alle respondenten heeft 99% de vragenlijst digitaal ingevuld en 1% schriftelijk. Wanneer naar de leeftijd van de respondenten gekeken wordt, blijkt er vrijwel geen verschil te zijn tussen de respondenten van de meting in 2021 en 2019 (toen er wel nog een schriftelijke vragenlijst werd meegestuurd). Het niet meesturen van de schriftelijke vragenlijst heeft er dus niet toe geleid dat ouderen minder deelnemen aan de burgerpeiling. Conclusie is dat het niet meesturen van de schriftelijke vragenlijst voor gemeente Beek een goede keuze was!

Met een dikke voldoende van de inwoners van Beek is de gemeente overigens tevreden over de resultaten van de burgerpeiling en gaan ze aan de slag met de verbeterpunten.

Gepost door Drs. L. Helmes (Lieke) op 17-2-2022

Waar staat je gemeente

Waarstaatjegemeente.nl is een initiatief van VNG Realisatie.

Externe links© Flycatcher Internet Research

Interne links

Contact

Flycatcher Internet Research B.V.
La Fortezza
Avenue Céramique 1
6221 KV Maastricht

Postbus 380
6200 AJ Maastricht

+31 (0)43 326 29 92
info[-noSpam-@-noSpam-]flycatcher.nl
www.flycatcher.eu

Sluit

Deze website maakt gebruikt van cookies voor de analyse van websitebezoek (Google Analytics).