ONDERZOEK VOOR GEMEENTEN

WAARSTAATJEGEMEENTE

Menu
Home > CEO

CliŽntervaringsonderzoeken Wmo en Jeugd

Gemeenten zijn voor de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de Jeugdwet verplicht om jaarlijks de ervaringen van cliënten, jongeren en hun ouders te onderzoeken op het gebied van toegankelijkheid, onafhankelijkheid, integraliteit, beschikbaarheid en bekendheid van cliëntondersteuning in de gemeente.

Niet iedere gemeente heeft een eigen onderzoeksafdeling of andere mogelijkheden om een onderzoek zelf uit te voeren. Daarom kunnen gemeenten ervoor kiezen om de uitvoering van onderzoeken uit te besteden aan een onderzoeksbureau.

Het cliëntervaringsonderzoek Jeugd is vormvrij, dit betekent dat de modelvragenlijst kan worden gebruikt maar dat het ook is toegestaan om andere instrumenten te gebruiken. De modelvragenlijst is hier te vinden, evenals de handleiding, richtlijnen voor afname en het privacy protocol.

Sinds 2021 is het cliŽntervaringsonderzoek Wmo ook vormvrij. Dit betekent dat de gemeente het cliŽntervaringsonderzoek flexibel kan inrichten, zolang voor het onderzoek maar gebruik wordt gemaakt van een vragenlijst die in ieder geval ingaat op de vraag hoe cliŽnten de toegankelijkheid van voorzieningen en de kwaliteit van de ondersteuning ervaren en in hoeverre ze de ondersteuning vinden bijdragen aan de zelfredzaamheid en participatie. Meer informatie over het aangepaste cliŽntervaringsonderzoek Wmo is hier te vinden.

 

Waar staat je gemeente

Waarstaatjegemeente.nl is een initiatief van VNG Realisatie.

Externe links© Flycatcher Internet Research

Interne links

Contact

Flycatcher Internet Research B.V.
La Fortezza
Avenue Céramique 1
6221 KV Maastricht

Postbus 380
6200 AJ Maastricht

+31 (0)43 326 29 92
info[-noSpam-@-noSpam-]flycatcher.nl
www.flycatcher.eu

Sluit

Deze website maakt gebruikt van cookies voor de analyse van websitebezoek (Google Analytics).