ONDERZOEK VOOR GEMEENTEN

WAARSTAATJEGEMEENTE

Menu

Klantonderzoek

In het klantonderzoek, dat voorheen ook deel uitmaakte van Waarstaatjegemeente.nl, werd de kwaliteit van de gemeentelijke dienstverlening onderzocht onder (een steekproef van) klanten van de gemeente. In de nieuwe methodiek van de Burgerpeiling is het klantonderzoek als apart onderzoek komen te vervallen. Vragen over individuele dienstverlening worden meegenomen in de vragenlijst van de burgerpeiling.

Om een gedetailleerder beeld te krijgen van de dienstverlening of om een vergelijking in de tijd mogelijk te maken, kan een gemeente ervoor kiezen een apart klantonderzoek in te zetten. Dit kan, zoals het oude klantonderzoek van Waarstaatjegemeente.nl, gericht zijn op dienstverlening van de Publieksbalie maar kan ook doorgetrokken worden naar dienstverlening via brief, e-mail, website of telefonisch. In het klantonderzoek staat dienstverlening centraal en wordt de kwaliteit van de gemeentelijke dienstverlening onderzocht onder (een steekproef van) klanten van de gemeente. In dit onderzoek worden verwachtingen, behoeften en tevredenheid ten aanzien van de gemeentelijke dienstverlening in kaart gebracht. De burger als klant van de gemeente staat centraal in deze vragenlijst.

Het klantonderzoek kan periodiek worden uitgevoerd of als een continu-traject, waarbij het ook mogelijk is het onderzoek in eigen regie uit te voeren. Hierbij bieden wij u de mogelijkheid om zelf te bepalen wie op welk moment een vragenlijst voor het klantonderzoek ontvangt. Resultaten zijn real time beschikbaar en rapportages kunnen met één muisklik worden gegenereerd.

 

Waar staat je gemeente

Waarstaatjegemeente.nl is een initiatief van VNG Realisatie.

Externe links© Flycatcher Internet Research

Interne links

Contact

Flycatcher Internet Research B.V.
La Fortezza
Avenue Céramique 1
6221 KV Maastricht

Postbus 380
6200 AJ Maastricht

+31 (0)43 326 29 92
info@flycatcher.eu
www.flycatcher.eu

Sluit

Deze website maakt gebruikt van cookies voor de analyse van websitebezoek (Google Analytics).