WAARSTAATJEGEMEENTE

Menu

Waarstaatjegemeente.nl

Waarstaatjegemeente.nl is een initiatief van KING en biedt gemeenten handvatten om hun prestaties te vergelijken en te verbeteren op verschillende maatschappelijke thema's, zoals woon- en leefklimaat, veiligheid, duurzaamheid en lokale economie.

Gemeenten hebben een uitgebreid takenpakket en dragen een brede verantwoordelijkheid. Het is dan ook logisch dat gemeenten zich continu afvragen of hun dienstverlening volstaat of dat verbeteringen mogelijk zijn. KING helpt gemeenten daarbij. Zo is Waarstaatjegemeente.nl een website waar gemeenten hun eigen prestaties meten en vergelijken met die van andere gemeenten.

Vergelijken op Waarstaatjegemeente.nl
Op Waarstaatjegemeente.nl vindt u informatie over uw gemeente vanuit acht thema's en vijf instrumenten. Zij geven inzicht vanuit verschillende perspectieven. Het gaat zowel om objectieve gegevens, zoals toezichtinformatie voor horizontale verantwoording en sturingsanalyses, als om meer subjectieve gegevens, zoals de oordelen van inwoners en ondernemers.

Burgeronderzoek: maatschappelijke thema's
Het burgeronderzoek geeft gemeenten inzicht in oordelen van hun inwoners. De nieuwe standaard gaat uit van maatschappelijke thema's. Deze sluiten aan bij ontwikkelingen waar gemeenten mee te maken hebben en komen overeen met de belangrijkste thema's van gemeentelijk beleid en de inhoud van de begroting.
Lees meer over het burgeronderzoek van Waarstaatjegemeente.nl.

Ondernemerspeiling
Om stimulerend economisch beleid te ontwikkelen dat aansluit bij de behoeften van lokale ondernemers, is het van belang dat u ook weet hoe ondernemers het gemeentebeleid en de dienstverlening ervaren. De Ondernemerspeiling van KING helpt daarbij.
Lees meer over de ondernemerspeiling van Waarstaatjegemeente.nl.

Uitvoering van de onderzoeken
Gemeenten kunnen ervoor kiezen de burgerpeiling en de ondernemerspeiling uit te besteden aan een deskundig en ervaren onderzoeksbureau. Voor meer informatie hierover en over de standaarduitvoering en inhoud van de onderzoeken kunt u in het menu aan de linkerkant klikken.

 

Waar staat je gemeente

Waarstaatjegemeente.nl is een initiatief van KING.

Externe links© Flycatcher Internet Research

Interne links

Contact

Flycatcher Internet Research B.V.
La Fortezza
Avenue Céramique 1
6221 KV Maastricht

Postbus 380
6200 AJ Maastricht

+31 (0)43 326 29 92
info@flycatcher.eu
www.flycatcher.eu

Sluit

Deze website maakt gebruikt van cookies voor de analyse van websitebezoek (Google Analytics).