ONDERZOEK VOOR GEMEENTEN

WAARSTAATJEGEMEENTE

Menu

Onderscheidende aanpak

Niet iedere gemeente heeft een eigen onderzoeksafdeling of andere mogelijkheden om een onderzoek zelf uit te voeren. Daarom kunnen gemeenten ervoor kiezen om de uitvoering van onderzoeken uit te besteden aan een onderzoeksbureau. Om gemeenten te helpen bij het kiezen van een geschikt onderzoeksbureau heeft VNG Realisatie een aantal bureaus die de onderzoeken van Waarstaatjegemeente.nl uitvoeren, opgenomen in een lijst met aanbieders.

Gemeenten zijn bij deze bureaus verzekerd van een kwalitatief goede uitvoering. Bovendien brengt het inhuren van een onderzoeksbureau minder werk en zorgen met zich mee. Bij eventuele vragen of onduidelijkheden met betrekking tot de uitkomsten van de onderzoeken, is het onderzoeksbureau de eerste contactpersoon voor VNG Realisatie. Het onderzoeksbureau is immers verantwoordelijk voor een goede controle van de onderzoeksgegevens.

Sinds 2011 voert Flycatcher onderzoeken uit in het kader van Waarstaatjegemeente.nl.
Onderzoeksbureau Flycatcher gaat bij de uitvoering het onderzoekstraject voor Waarstaatjegemeente.nl uit van de standaardprocedure van VNG Realisatie. De voornaamste reden hiervoor is de gegarandeerde methodologische kwaliteit en de vergelijkbaarheid van resultaten met andere gemeenten. Dit houdt in dat in een onderzoek een aantal standaardvragen komt waarvan de uitkomsten input vormen voor Waarstaatjegemeente.nl. Meer hierover is te lezen in de handleiding van VNG Realisatie.
De inwoners worden meestal via brief uitgenodigd om deel te nemen aan een onderzoek. Indien ze de vragenlijst digitaal willen invullen, kunnen ze dit doen via de website naarvragenlijst.nl.

Flycatcher werkt echter zo veel mogelijk op maat voor uw gemeente om tegemoet te komen aan specifieke wensen en behoeften. Zo kunnen, naast de standaardvragen, ook vragen toegevoegd worden die ingaan op actuele onderwerpen of inzichten binnen de gemeente. Uiteraard bestaat ook de mogelijkheid vragen toe te voegen die in eerder onderzoek gesteld zijn om zodoende verandering in de tijd te meten. Ook is een gemeente niet gebonden aan een vooraf ingestelde trajectrun waardoor de uitvoering gedurende het hele jaar in overleg gestart kan worden.
 
Naast advies over de vragenlijst besteedt Flycatcher veel aandacht aan het opstellen van een analyseplan en de uitvoer van verhelderende analyses. Analyses kunnen uitgevoerd worden op basis van socio-demografische gegevens (zoals bijv. geslacht, leeftijd, opleiding, wijk of woonkern) maar ook op overige door de gemeente aangeleverde (achtergrond)gegevens. Daarnaast kunnen specifieke vragen uit het onderzoek dienen als relevante variabele voor uitsplitsing en behoort vergelijking in de tijd tot de mogelijkheden.

Onderzoeksbureau Flycatcher staat voor kwaliteit, betrouwbaarheid en onafhankelijkheid. Wij werken snel, flexibel én persoonlijk.
 

Waar staat je gemeente

Waarstaatjegemeente.nl is een initiatief van VNG Realisatie.

Externe links© Flycatcher Internet Research

Interne links

Contact

Flycatcher Internet Research B.V.
La Fortezza
Avenue Céramique 1
6221 KV Maastricht

Postbus 380
6200 AJ Maastricht

+31 (0)43 326 29 92
info[-noSpam-@-noSpam-]flycatcher.nl
www.flycatcher.eu

Sluit

Deze website maakt gebruikt van cookies voor de analyse van websitebezoek (Google Analytics).